I Björnbergets Alpina ska alla känna sig välkomna och hela verksamheten/anläggningen ska genomsyras av glädje och gemenskap. 

Vi verkar för en positiv skidupplevelse för alla medlemmar, att så många som möjligt vill åka skidor och bräda så mycket och så länge som möjligt.

Vi vill att alla medlemmar ska vara delaktiga och ta ansvar för vår verksamhet.

I Björnbergets Alpina har alla medlemmars röst lika värde.

Vi är generösa med kunskap och delar med oss av våra erfarenheter.

Vi hjälper och respekterar varandra.

Vår verksamhet ska förmedla vikten av ärlighet och rent spel.
Vi verkar mot fusk, doping, mobbing och andra trakasserier såväl på som utanför skidanläggningen.

Vi följer och respekterar regler och bestämmelser i skidanläggningen.

Björnbergets skidbacke bygger på att vi alla hjälps åt med snösprutning, liften, kafeterian, skiduthyrning, träningar och tävlingar mm.

Det krävs ett stort engagemang från vårdnadshavare för att den aktiva ska kunna utvecklas och utöva sin sport.