Drogpolicy för Björnbergets Alpina klubb.

Förhållningssätt till tobak

  • Vi uppmanar våra ungdomar att inte använda tobak.
  • Om vi upptäcker att våra ungdomar använde tobak så pratar vi med dem, vid upprepade tillfällen tar vi kontakt med vårdnadshavarna.

Ansvaret att detta följs är i första hand ledarnas
Tränar och ledare bör tänka sig för i sitt tobaksbruk och avstå från att använda tobak under ungdomarnas aktivitet.

Förhållningssätt till alkohol

  • Vi tillåter ej att våra ungdomar dricker alkohol.
  • Om vi upptäcker att någon ungdom gjort det, inom ramen för verksamhet gör vi på följande sätt:

–        Enskilda samtal med berörda och omgående kontakt med vårdnadshavarna.

–        Utifrån dessa samtal bestämmer vi eventuella konsekvenser för de berörda.

Ansvaret för dessa regler följs är både ledarnas och styrelsens
Som ungdomsledare är det viktigt att tänka på sitt ansvar
och att man är en förebild för sina ungdomar.

Följande regler gäller:

  • Man får ej dricka alkohol under resor, läger och inom andra verksamheter där man har ansvar för sina ungdomar.
  • Man kommer inte berusad eller bakfull till träning, tävling eller annat möta.

Förhållningssätt till narkotika och dopningspreparat
All hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjuden. Om vi skulle upptäcka narkotika/ dopningsbruk hos våra medlemmar gör vi på följande sätt:

  • Enskilt samtal, vårdnadshavarkontakt för ungdomarna.
  •  Kontakt med sociala myndigheter och polis.
  • Avstängning från all verksamhet i föreningen.

Ansvaret att dessa regler följs är styrelsens.
Drogpolicyn presenters på vår hemsida https://idrottonline.se/SvegsAK-skidor/ samt i serveringen.

Styrelsen för Björnbergets Alpina Klubb
03.09.2020