BJÖRNLIFTEN

23 januari 1966 premiärkördes Björnliften och det blev stor succé.
Det var på söndagen mellan 600-800 personer i backen.

Parkeringsplasen var ett myller av bilar så Svegs polisen var tvungen att åka dit och så ”ordningen kunde upprätthållas”. 

De äldre tyckte dock att liften gick för fort ”svårt att styra skidorna i spåren” så AB Björnliften bestämde att sänka farten.

Ingen skadades i liften men dock ett par vurpor i backen av Svegsungdomar som fick besöka lasarettet, där de blev gipsade pga sprickor i benen. 

På den tiden fanns enbart toppstugan ”Björnidet” där servering då var. Och för att klara ”köplusten” den dagen så jobbade 5 damer där denna dag.

November 2011 byttes stora delar av denna lift ut mot nyare grejer vilket innebar att liften ökades med fördubblad kapacitet. En montör fanns på plats sedan var det ideella arbetskrafter som gällde. 

I samband med liftbygget passade klubben på att bygga ut sin serverings och sekretarietbyggnad.

I anslutning till byggnaden sattes ett pistmaskinsgarage upp och det byggdes ut en uthyrningsdel.